Westdc Logo

数据施引文献库

  1. 何志斌.排露沟流域海拔3200m微气象场数据集.黑河计划数据管理中心, 2013 [Zhibin,He. The mirco-meterologcial data at 3200a.s.l. in the Pailougou Catchment. Heihe Plan Science Data Center, 2013.] 查看 相关数据
  2. Zheng, Donghai, Van der Velde, Rogier, Su, Zhongbo, Wen, Jun, Wang, Xin, Booij, Martijn J., Hoekstra, Arjen Y., Lv, Shihua, Zhang, Yu, Ek, Michael B.. Impacts of Noah model physics on catchment-scale runoff simulations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2016, 121(2):2015JD023695. doi:10.1002/2015JD023695 查看 相关数据
  3. Zhao, Hongfang, Fu, Yongshuo H., Wang, Xuhui, Zhao, Chuang, Zeng, Zhenzhong, Piao, Shilong. Timing of rice maturity in China is affected more by transplanting date than by climate change. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, 216:215-220. doi:10.1016/j.agrformet.2015.11.001 查看 相关数据
  4. Zeng, Yujin, Xie, Zhenghui, Yu, Yan, Liu, Shuang, Wang, Linying, Zou, Jing, Qin, Peihua, Jia, Binghao. Effects of anthropogenic water regulation and groundwater lateral flow on land processes. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 2016, :n/a-n/a. doi:10.1002/2016MS000646 查看 相关数据
  5. Yang, Kun, Zhu, La, Chen, Yingying, Zhao, Long, Qin, Jun, Lu, Hui, Tang, Wenjun, Han, Menglei, Ding, Baohong, Fang, Nan. Land surface model calibration through microwave data assimilation for improving soil moisture simulations. Journal of Hydrology, 2016, 533:266-276. doi:10.1016/j.jhydrol.2015.12.018 查看 相关数据
  6. Wang, Yun, Wesche, Karsten. Vegetation and soil responses to livestock grazing in Central Asian grasslands: a review of Chinese literature. Biodiversity and Conservation, 2016, :1-20. doi:10.1007/s10531-015-1034-1 查看 相关数据
  7. Turner, Falko, Zhu, Liping, Lü, Xinmiao, Peng, Ping, Ma, Qingfeng, Wang, Junbo, Hou, Juzhi, Lin, Qiuqi, Yang, Ruimin, Frenzel, Peter. Pediastrum sensu lato (Chlorophyceae) assemblages from surface sediments of lakes and ponds on the Tibetan Plateau. Hydrobiologia, 2016, 771(1):101-118. doi:10.1007/s10750-015-2620-7 查看 相关数据
  8. Sun, Shaobo, Chen, Baozhang, Ge, Mengyu, Qu, Junfeng, Che, Tao, Zhang, Huifang, Lin, Xiaofeng, Che, Mingliang, Zhou, Ziyuan, Guo, Lifeng, Wang, Bingyang. Improving soil organic carbon parameterization of land surface model for cold regions in the Northeastern Tibetan Plateau, China. Ecological Modelling, 2016, 330:1-15. doi:10.1016/j.ecolmodel.2016.03.014 查看 相关数据
  9. Shen, Miaogen, Piao, Shilong, Chen, Xiaoqiu, An, Shuai, Fu, Yongshuo H., Wang, Shiping, Cong, Nan, Janssens, Ivan A.. Strong impacts of daily minimum temperature on the green-up date and summer greenness of the Tibetan Plateau. Global Change Biology, 2016, :n/a-n/a. doi:10.1111/gcb.13301 查看 相关数据
  10. Ma, Ning, Szilagyi, Jozsef, Niu, Guo-Yue, Zhang, Yinsheng, Zhang, Teng, Wang, Binbin, Wu, Yanhong. Evaporation variability of Nam Co Lake in the Tibetan Plateau and its role in recent rapid lake expansion. Journal of Hydrology, 2016, 537:27-35. doi:10.1016/j.jhydrol.2016.03.030 查看 相关数据